سخن آغازین

صاحبان تجارت همیشه در پی آنند که با کمترین هزینه، بیشترین سود نصیبشان شود. خواسته ای غیرمنطقی است، اما با مناسب ترین هزینه، می توان سود مناسب تری هم برد.

در مسیرِ روز بودن، یکی از بزرگترین خواست های درونی افراد اعم از فروشنده و مشتری است.

اتفاقات پر فراز و نشیب و هم چنین در هم ریختگی زندگی مدرن می طلبد که صاحبان تجارت به نظم نوینی در تجارت خویش برسند.

بهترین بودن خوب است، اما کافی نیست. باید برای «بهتر شدن های مستمر» تلاش کرده و به اندازه کافی منعطف باشیم. این همان اصل «پویایی» است.

مشتریان به تمامی اتفاقات اطراف آگاه نیستند؛ اما ناخودآگاهِ آنها همه چیز را زیر نظر دارد. پس مهم است که تمیز ترین و شسته و رفته ترین نگاه را در انتقال پیام خویش ایجاد کنیم.

تجارت، آن هم در دنیای امروز کاری سخت و طاقت فرسا ست. یافتن پیوسته ی راه های آسان تر، شیوه ی تاجران موفق است.

گاهی نمی توان به همه چیز احاطه داشت؛ طبیعی است. اما این برای مدیر و مدیریت «سم» است. مدیران نیاز به احاطه ی مستقیم بر تجارتشان دارند.

مدیریت، تجارت، و موفقیت در هزاره ی سوم، نظر شما چیست؟

واپسین نوشته
Important Update about myOpenID

I wanted to reach out personally to let you know that we have made the decision to end of life the myOpenID service. myOpenID will be turned off on February 1, 2014.

درباره تیم شیوار

تجربه جالبی بود و مخصوصا برای من که اولین برنامه (جدی) دسکتاپی بود که توش مشارکت داشتم، خیلی هیجان انگیز بود. از دسکتاپ هم خوشم اومد؛ بشرطی که با WPF باشه.